Konfigurer alarminnstillinger

Instruksjoner for hvordan du konfigurerer de anbefalte alarminnstillingene

1) Åpne appen

2) Gå til hovedmenyen

3) Trykk på Alarmer, og følg deretter instruksjonene nedenfor

Varsel tapt alarm

1) Bruk knappen for å slå alarmen på

Overstyr Ikke forstyrr

2) Bruk PÅ hvis du ønsker å aktivere Overstyr Ikke forstyrr. Hvordan du overstyrer Ikke forstyrr-funksjonaliteten avhenger av telefonmodellen og Android-operativsystemversjonen du bruker.

Howto

Varsel tapt alarm

1) Bruk knappen for å slå alarmen på

Overstyr Ikke forstyrr

2) Bruk PÅ hvis du ønsker å aktivere Overstyr Ikke forstyrr. Hvordan du overstyrer Ikke forstyrr-funksjonaliteten avhenger av telefonmodellen og Android-operativsystemversjonen du bruker.

Merk: Du må godta appens tillatelsesforespørsel for Ikke forstyrr-tilgangstillatelse for å bruke denne funksjonen. Du kan også aktivere tilgangsinnstillingen Ikke forstyrr direkte fra appens varslingsinnstillinger.

Howto

ADC-70577 v2.0 02/23