Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων γλυκόζης

Οδηγίες για το πώς να διαμορφώσετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων γλυκόζης 

1) Ανοίξτε την εφαρμογή

2)Επιλέξτε το βασικό μενού

3) Επιλέξτε Ειδοποιήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω

Βήματα για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων γλυκόζης για χρήστες Android της εφαρμογής FreeStyle LibreLink

Ειδοποίηση Απώλειας Σήματος

1) Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις γλυκόζης

Παράκαμψη Λειτουργίας Μην Ενοχλείτε

2) Επιλέξτε το "ON" εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την παράκαμψη της λειτουργίας "Μην Ενοχλείτε". Η λειτουργία αυτή διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο τηλεφώνου και το λειτουργικό σύστημα Android που χρησιμοποιείτε. 

Howto