Proveďte konfiguraci alarmu

Pokyny ke konfiguraci doporučeného nastavení alarmu

1) Otevřete aplikaci

2) Přejděte do hlavní nabídky

3) Klepněte na položku Alarmy a postupujte podle pokynů níže

Kroky k aktualizaci nastavení alarmu pro uživatele FreeStyle LibreLink Android

Alarm při ztrátě signálu

1) Klepnutím na posuvník zapněte alarm

Potlačení režimu nerušit

2) Pokud chcete povolit Potlačení režimu nerušit, aktivujte tuto možnost. Funkce Potlačení režimu nerušit závisí na modelu telefonu a verzi operačního systému Android, kterou používáte.

Howto

ADC 70569 v2.0 02/23